For Students‎ > ‎

Kosultacje 2016/2017 (zima)/Contact hours 2016/2017 (winter)

posted Oct 3, 2016, 6:10 AM by Tomasz Kajdanowicz   [ updated Dec 28, 2016, 4:57 AM ]
During the winter semester 2016/2017 the contact hours will be held on // Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017 będą w: 

Tuesday// Wtorek- 13:00-15:00
Thursday // Czwartek - 11:00-13:00

Place // Miejsce: 441 A-1 
In order to better organize the time please contact me if you are planning come.  // W celu usprawnienia konsultacji, proszę o zapowiedzenie swojej obecności. 
Comments